#AmbulatoryWeelchairUsersExist


“Today we’re gunna have a quick chat about ambulatory wheelchair users. Did you know that nearly 90% of wheelchair users have at least some function in their legs?! I get a lot of comments of people asking if I'm "better" "cured" or "faking" because they see some pictures of me in a wheelchair and some pictures of me standing. I am an ambulatory wheelchair user which means I can stand up from my chair and walk around a bit. This doesnt mean I'm faking. It doesnt mean im cured, and it certainly doesnt mean im better. My wheelchair is a tool that I use to help my body on a regular basis. It keeps me from being in too much pain and helps my energy levels when I know I'll be out and about for long periods of time. However, I also walk and that doesnt negate the fact that I need my wheelchair most of the time. EDS is a punk to my body yall. It's not a miracle when I stand to reach something on a high shelf (I've had someone yell that at me I kid you not) and I'm not faking when I pick up my chair from my trunk and sit in it (another thing I've been publicly accused of). "
#AmbulatoryWheelchairUsersExist 
Ondra 11 let demyelinating disease,autism,apnea,mental retardation.epilepsy

rok 2018

byli špatné dny

                                                                    byli dobré dny


 malík bude mít vozík v novém roce 2019

zaměření a byli hodně špané dny
 červená čára je kyslík

 malík vyhrál soutěž ve střelbě byli i mizerné dny:
 měli jsme i pár karambolů a zlomenin(celkem třikrát sádra na obou rukách)
 a přesto to byl úžasný a vítězný rok 2018

děkujeme všem ,že jste s námi

ohlednutí 2017 pomocí videí (nebojte jsou kratká i když je jich víc )jízda na čytřkolce

spací


Ondra a prvni bruslení

rok 2017 v kostce( pardon videu)
když nemůžeš tak přidej víc :

Ondra čte( na to jsem asi nejvíc hrda)


Ondrášek

Ondrášek v obchodě ( bonus myolkony a tiky)

naše ponocování (nespací)na dnešní den(12.2.) připadá světový den epilepsie
Co je epilepsie?
Epilepsie je jedním z mnoha neurologických onemocnění – onemocněním mozku, a to onemocněním tělesným, nikoli psychickým. Jeho lehčí formy nijak neovlivňují intelekt a schopnost žít běžným životem, tj. pracovat, sportovat, zakládat rodiny apod.
- Většinou se projevuje opakovaným výskytem epileptických záchvatů. Nejedná se však pokaždé o stejný druh nemoci se stejným typem záchvatů, stejnou příčinou, stejnou léčbou a stejným průběhem.
Druhů epilepsie a typů záchvatů je několik. Záchvaty se mohou projevovat např. pouhým zahleděním, brněním, výpadkem paměti nebo pak známými křečemi se ztrátou vědomí. Záchvaty se mohou vyskytovat v průběhu dne, ale i v noci během spánku.
- Epilepsie je neurologické onemocněni, charakterizované opakovaným výskytem epileptických záchvatů. Ke stanoveni diagnózy epilepsie zpravidla dochází za předpokladu opakovaného výskytu 2 a více nevyprovokovaných epileptických záchvatů. Ke stanoveni diagnózy je důležitý dostatek informací jednak o průběhu samotného záchvatu, tak i identifikace možných příčin, které mohou mít provokační vliv na vznik epileptického záchvatu (nedostatek spánku, alkohol a jiné návykové látky, akutní onemocnění mozku – úraz, zánět, cévní příhoda apod.).
- Diagnózu stanovuje specialista – neurolog, na základě uvedených anamnestických údajů s použitím pomocných vyšetřovacích (EEG) a zobrazovacích (CT, MRI) metod.
- Častokrát jsou ke stanoveni správné diagnózy nutná další podrobná vyšetřeni (interní a kardiologické, eventuelně psychologické a psychiatrické) k vyloučeni jiných příčin záchvatových stavů, které mohou imitovat epileptické záchvaty.
- Epilepsií může onemocnět v kterémkoli věku kdokoli – ať už na základě genetiky, nebo následkem úrazu, porodu, operace, stresu, vypětí apod. Je však ve většině případů (uvádí se přibližně 70 %) vyléčitelná.
- Léčí se několika způsoby, z nichž nejčastější a nejúčinnější je léčba pomocí léků – antiepileptik. K operacím se přistupuje v případech, kdy jde o diagnostikování epilepsie, na kterou léky nezabírají a operace může pomoci (čemuž předcházejí důkladná vyšetření).
Odborníky přes toto onemocnění jsou lékaři neurologové – epileptologové

Ondra

halo halo :o)

Dlouho o nas tady na blogu nebylo slyšet,ale napravuji.
Novinky:
Ondra je už ve třetí třídě,učení mu jde a bojuje stále statečně s nemocí i postižením.Ondra má nove auto ,děkujeme všem Vám ,kdo jste pomáhali ,jak sdílením tak příspěvkem u konta barier .
Ondra už je zkrátka velký chlap i když stále malík