čistička vzduchu

 chtěla bych moc moc poděkovat za dar pro Ondráška .Dnes dorazili čističky vzduchu a musím napsat : už jedou a super!.
Děkujeme moc za to že Ondrášek muže lépe dýchat 

světový den epilepsie

na dnešní den(9.2.) připadá světový den epilepsie 

Co je epilepsie?

Epilepsie je jedním z mnoha neurologických onemocnění – onemocněním mozku, a to onemocněním tělesným, nikoli psychickým. Jeho lehčí formy nijak neovlivňují intelekt a schopnost žít běžným životem, tj. pracovat, sportovat, zakládat rodiny apod.

- Většinou se projevuje opakovaným výskytem epileptických záchvatů. Nejedná se však pokaždé o stejný druh nemoci se stejným typem záchvatů, stejnou příčinou, stejnou léčbou a stejným průběhem.
Druhů epilepsie a typů záchvatů je několik. Záchvaty se mohou projevovat např. pouhým zahleděním, brněním, výpadkem paměti nebo pak známými křečemi se ztrátou vědomí. Záchvaty se mohou vyskytovat v průběhu dne, ale i v noci během spánku.

- Epilepsie je neurologické onemocněni, charakterizované opakovaným výskytem epileptických záchvatů. Ke stanoveni diagnózy epilepsie zpravidla dochází za předpokladu opakovaného výskytu 2 a více nevyprovokovaných epileptických záchvatů. Ke stanoveni diagnózy je důležitý dostatek informací jednak o průběhu samotného záchvatu, tak i identifikace možných příčin, které mohou mít provokační vliv na vznik epileptického záchvatu (nedostatek spánku, alkohol a jiné návykové látky, akutní onemocnění mozku – úraz, zánět, cévní příhoda apod.).

- Diagnózu stanovuje specialista – neurolog, na základě uvedených anamnestických údajů s použitím pomocných vyšetřovacích (EEG) a zobrazovacích (CT, MRI) metod.

- Častokrát jsou ke stanoveni správné diagnózy nutná další podrobná vyšetřeni (interní a kardiologické, eventuelně psychologické a psychiatrické) k vyloučeni jiných příčin záchvatových stavů, které mohou imitovat epileptické záchvaty.

- Epilepsií může onemocnět v kterémkoli věku kdokoli – ať už na základě genetiky, nebo následkem úrazu, porodu, operace, stresu, vypětí apod. Je však ve většině případů (uvádí se přibližně 70 %) vyléčitelná.

- Léčí se několika způsoby, z nichž nejčastější a nejúčinnější je léčba pomocí léků – antiepileptik. K operacím se přistupuje v případech, kdy jde o diagnostikování epilepsie, na kterou léky nezabírají a operace může pomoci (čemuž předcházejí důkladná vyšetření).

Odborníky přes toto onemocnění jsou lékaři neurologové – epileptologové

po nemocích ..........

tak opich ramene mám za sebou a malej dobral antibiotika tak snad už bude zase jen líp.
a jedna fotečka náramku :

blog byl na chvilku deaktivován ale už jsme zpět........

trocha mišmaš fotek 

 vánoce:


 dovádění s Carbym:

 i tochu sněhu jsme si užili


 odpočinek:


 a marození ano opět nás neminulo


 nové křeslo :
 hra na piráty:
 a neminuli nás ani star wars z tesca: