naše další potvrzené diagnozy

Specifická vývojová porucha motorických funkcí
Porucha‚ jejímž hlavním rysem je vážné poškození vývoje motorické
koordinace‚ které není vysvětlitelné celkovou mentální retardací 
nebo nějakým vrozeným nebo získaným
neurologickým onemocněním. Nicméně ve většině případů
ukáže pečlivé klinické vyšetření
zřetelné známky vývojové nervové nezralosti‚ jako jsou
 choreiformní pohyby nepodepřených
končetin nebo zrcadlové pohyby a jiné současné motorické
 poruchy‚ včetně známek postižení
jemné a hrubé motorické koordinace.
Syndrom nemotorného dítěte
Vývojová:
. koordinační porucha
. dyspraxie


respirační arytmie

nepravidelný srdeční rytmus při hlubokém dýcháníR. a. je běžná u
mladších jedinců, u starších může být známkou neurózy.
u nás spojená s neurozama
G71Primární poruchy svalů
bez myopatie

MENTÁLNÍ RETARDACE (F70)
Stav zastaveného nebo neúplného duševního vývoje‚ který je charakterizován
 zvláště porušením dovedností‚ projevujícím se během vývojového období‚
 postihujícím všechny složky inteligence‚ to je
poznávací‚ řečové‚ motorické a sociální schopnosti.
 Retardace se může vyskytnout bez‚ nebo současně
s jinými somatickými nebo duševními poruchami.
Stupeň mentální retardace se obvykle měří standardizovanými
 testy inteligence. Může to být ovšem
nahrazeno škálami‚ které určují stupeň sociální adaptace v
 určitém prostředí. Taková měření škálami
určují jen přibližně stupeň mentální retardace. Diagnóza 
bude též záviset na všeobecných intelektových
funkcích‚ jak je určí školený diagnostik.
Intelektuální schopnosti a sociální přizpůsobivost se mohou 
měnit v průběhu času a i snížené hodnoty se
mohou zlepšovat cvičením a rehabilitací. Diagnóza má odpovídat 
současnému stavu duševních funkcí.

u malíka daná psychomotorickou retardací ne intelektem
(bohužel od tří let se neuvádí psychomotorická retardace
,ale je to neštastně  schrnuto do mentální)
1 Response
  1. Amelie Says:

    moc ráda čtu medicínské články, ale říkám si, kéž by se nás občas netýkaly.