foniatrie

tak jsme včera byli na foniatrii.
 ráno jsme jeli autobusem ,malík nemá autobusy rád a ani metro a tak se mu zvětšila frekvence mrkání(tiků)
v Praze to bylo v ok došli jsme si před foniatrii na snídani.
malí si dal salátek a já kafe.
A pak šup na na foniatrii
Závěr:
řeč - zlepšen v receptivní i expresivní složce.Rozumění -adekvátně reaguje  na úrovni souvětí,podle pádových otázek se orientuje,podle předložek nestabilně -zlepšeno.
Exprese - tendence k mluvení velká,od příchodu do ordinace hovoří,tvoří rozvité věty a ojed. dysgramatismy,izolované věty jsou dobře srozumitelné,při spont,projevu srozumitelnost horší - rychlé tempo řeči,malý čelistní uhel,nestab. záměny hlásek.Bez redukce opakuje i 5-slab.slova. Zopakuje  správně i rozvitou větu,kratší souvětí,u delších mění slova.Slovní zásoba v aktivní složce chudá,zlepšuje se.Dějovou posloupnost samostatně nesestaví,nutná dopomoc.Základní barvy difer.,početní představy do 3.Artikulace podrobně nevyšetřována -záměny hl. nereal. K - jako T.
***
zlepšila se nám recepce ,nemáme zatím vubec pilovat výslovnost,ale máme se zaměřit na slovní zásobu.
co mě dostalo je poslední větička:
Celkove při vyš. - hyperaktivní,ale spolupráce možná , jen 2 x
no foinatrii jsme přežili malík pak hnedka usnul a příští týden nás čeká psychiatrie.

0 Responses